Behaviour studyGedragstudie

Achtergrond:

Na dalende verkopen van haargel te hebben geboekt, wenste onze klant de oorzaak te kennen en de nieuwe trends van de markt te kennen om de lanceringsstrategie van een nieuwe gamma haargels te bepalen.

Doelstellingen:

 • Het profiel van consumenten, die een dalende consumptie hebben, bepalen
 • De desaffectie van de markt uitleggen (natuurlijke look, verandering van merk, recessie, …)
 • Het dragende segment van de markt identificeren
 • Het tevredenheidsniveau tegenover de huidige offerte inschatten
 • De merktrouwheid meten
 • Het belang van verschillende keuzecriteria meten (formaat, verpakking, prijs, etc….)

Methodologie:

 • CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
 • Doelgroep: Belgische mannelijke populatie vanaf 15 tot en met 54 jaar oud
 • Steekproef : n=1000 (representatief per leeftijd en regio)
 • Tijsduur van het veldwerk : 10 dagen

Moeilijkheden van het onderzoek:

 • Overweging in de studie van de aangescherpte concurrentie
 • Zeer specifiek panel : gerbuikers en ex-gebruikers binnen de mannelijke populatie vanaf 15 tot en met 54 jaar oud

Recall TestRecall Test

Achtergrond:

Na de lancering van een nieuwe combo-behandeling, wenste een farmaceutisch laboratorium de doeltreffenheid van zijn informatiecampagne bij artsen te meten, en verder hun perceptie over het product te kennen.

 • Klant : farmaceutisch laboratorium
 • Product : nieuwe combo-behandeling

Doelstellingen:

 • De herinnering van het bezoek van de medische afgevaardigden meten
 • Het huidige percentage van voorschriften kwantificeren
 • De memorisatiegraad van de belangrijkste berichten meten
 • De retentie van de guidelines van Europese Maatschapijen over dit type van product kwantificeren.
 • De naamsbekendsheid van de internationale studie uitgevoerd door dit laboratorium meten
 • Het bezoek van afgevaardigden volgens meerdere criteria evalueren
 • De voorschrijfintentie na de informatiecampagne van de afgevaardigden kwanticiferen

Methodologie:

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
 • Doelgroep :
  • Huisaartsen
  • Specialisten (cardiologen)
 • Steekproef : n = 200 aartsen
  • Huisaartsen: n= 150
  • Hartspecialisten: n=50
 • Tijdsduur van het veldwerk : 9 dagen

Moeilijkheden van het onderzoek:

 • 2 laboratoria betrokken bij de promotie van de lancering
 • Recall Test met perceptie van de behandeling en de memorisatie van informatie buiten de content van het bezoek van afgevaardigden

Potentiality StudyVermogensonderzoek

Achtergrond:

De klant wenst op verschillende markten waarvan België een nieuwe soort ligstro stalstrooisel voor paarden op basis van geknelde zaagsel granulaten te brengen.

Doelstellingen:

 • De meest gebruikte stalstrooisels binnen de verschillende doelgroepen inventariseren
 • De marktpenetratie van iedere type stalstrooisel op de Belgische markt bepalen
 • De marktpenetratie van houtkrul schatten
 • De gemiddelde prijs van houtkrul op de Belgische markt bepalen
 • De graad van naamsbekendheidsg van de granulaat X meten
 • Het product en zijn concept voorstellen
 • Remmen en voordelen verbonden met de eventuele aankoop van het product lijsten
 • De optimale verkoopprijs van het product bepalen
 • De aankoopintentie meten

Methodologie:

Fase 1: Verkennende interviews

Drie kwalitative verkennende interviews waren in het begin van het kwantitatief onderzoek uitgevoerd om zijn vragenlijst de verfijnen.

Fase 2: Kwantitatief onderzoek

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
 • Doelgroep: Belgische ruitercentra
 • Steekproef: n=201 ruitercentra uitgekozen vanaf een database opgericht door Let me know! die 1020 vestigingen omvat
 • Lengte van het veldwerk: 2 weken

Moeilijkheden van het onderzoek:

 • Lange en zeer gedetailleerde vragenlijst
 • De contacten bereiken -> zelfstandige vakmensen of verantwoordelijken voor aankoop die 6d/7 werken

Omnibus surveyOmnibusonderzoek

Achtergrond:

Onze klant, actief in public relations, wenste een korte studie uit te voeren om zijn communicatiemateriaal met concrete onderzoeksresultaten te kunnen ondersteunen.

Doelstellingen:

 • Het belang van het milieu-aspect in keuze criteria bij aankoop schatten
 • Perceptie van de doeltreffendheid van milieuvriendelijke wasmiddelen
 • Mate van de koopintentie van dit product
 • Zelfperceptie van consumenten over hun deelname aan het milieu

Methodologie:

 • Omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
 • Doelgroep: Belgische consumenten
 • Steekproef : n=1000
  Representatief van de bevolking per :
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Taal
  • Studieniveau
 • Tijdsduur van het veldwerk : 7 dagen (tijdsduur van de omnibus)
 • Vragenlijst : 5 gesloten vragen

Moeilijkheden van het onderzoek:

 • Verkorting van de uiterste datum: 4 dagen

Behoefte aan informatie? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.